• Poz

  Podstawowa Opieka Zdrowotna

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Centrum Medyczne Paprocany, ul. Sikorskiego 101, Tychy

NFZ

 • lek. med. Małgorzata Nowicka-Fojcik - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetolog

 • lek. med. Iwona Simon-Górska - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej, specjalista medycyny pracy

 • lek. med. Sylwia Koczar-Markowska - lekarz chorób wewnętrznych

 • lek. med. Zofia Kwaśniewicz - internista, specjalista chorób zakaźnych

 • lek. med. Małgorzata Matyja - specjalista chorób wewnętrznych

 • lek. med. Aleksander Olejnik
 • lek. med. Elżbieta Surma-Ossmann - specjalista medycyny rodzinnej

 • dr n. med. Krystyna Rumieniuch - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej, specjalista medycyny paliatywnej

 • lek. med. Jerzy Rusek - specjalista chorób wewnętrznych

Rejestracja Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz Poradnie Specjalistyczne:

Dyżur nocny i świąteczny

Dyżur lekarza pierwszego kontaktu (POZ) pełni Megrez Sp. z o.o., Tychy, ul. Edukacji 102. Nr telefonu 32 325 52 98.

Od dnia 1 października 2017 r. dyżur lekarza pierwszego kontaktu dla dzieci do 18 r.ż. pełni Szpital Miejski
w Tychach Sp. z o.o., ul. Cicha 27, 43-100 Tychy, tel. 32 780 87 42.

Dyżury lekarskie i pielęgniarskie:
1) w dni robocze od godz.18:00 do godz. 8:00 dnia następnego
2) w soboty, dni wolne od pracy, niedziele i święta od godz.8:00 do godz. 8:00 dnia następnego (24 godziny).