• Ocentrummedycznym

    O CENTRUM MEDYCZNYM

Historia Centrum Medycznego Paprocany

W listopadzie 1995 r. rozpoczął działalność NZOZ Centrum Medyczne Paprocany s.c. w Tychach przy ul. Paprocańskiej 143. Od lutego 1996 r. rozpoczęła sprzedaż Apteka Paprocany. Pomysłodawcą oraz współrealizatorem Centrum Medycznego Paprocany był lek. med. specjalista neurolog Leszek Kurkowski. Po wprowadzeniu reformy zdrowia od stycznia 1999 r. NZOZ Centrum Medyczne Paprocany wykonuje świadczenia zdrowotne w ramach zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia z zakresu:

1) podstawowej opieki zdrowotnej
2) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (20 poradni specjalistycznych)
3) poradni zdrowia psychicznego
4) poradni medycyny pracy

W Centrum Medycznym Paprocany działają również poradnie prywatne, w tym poradnia medycyny pracy. Od 2001 r. po przekształceniu NZOZ Centrum Medyczne Paprocany s.c. zmieniło nazwę na Paprocany Sp. z o.o. NZOZ Centrum Medyczne Paprocany.

We wrześniu 2002 r. rozpoczęto budowę nowej przychodni wielospecjalistycznej wraz z apteką, parkingiem na 40 samochodów, zlokalizowanej w Tychach przy ul. Sikorskiego 101. Budowa trwała dwa lata, do października 2004 r.

W listopadzie 2004 r., Centrum Medyczne Paprocany przeniesione zostało do nowo wybudowanego parterowego obiektu - bez barier architektonicznych - przychodni wielospecjalistycznej, o powierzchni 1000 m2. Obiekt przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Do nowego obiektu została przeniesiona także siedziba Paprocany Sp. z o.o.

Centrum Medyczne Paprocany posiada dogodne połączenia z całymi Tychami. Obok przychodni zlokalizowane są końcowe przystanki autobusowe, tzw. "pętla autobusowa Paprocany", trolejbusowe oraz postój taxi.

Pomysłodawca Spółki:

lek. med. Leszek Kurkowski - Wiceprezes Zarządu, specjalista neurolog (2.11.1995 r. - 7.08.2004 r.)

Zarząd:

    mgr Ewa Radek - Prezes Zarządu
    lek. med. Jaremi Kurkowski - Wiceprezes Zarządu
    lek. med. Iwona Biowska - Kurkowska - specjalista neurolog - Prokurent
    mgr Artur Radek - Członek Zarządu

Kierownikiem Podmiotu Leczniczego Paprocany Sp. z o.o. Centrum Medyczne Paprocany jest Prezes Zarządu.