• Ocentrummedycznym

    O CENTRUM MEDYCZNYM

Standardy teleporad w paprocany sp. z o.o.

Standardy teleporad w Paprocany Sp. z o.o. NZOZ Centrum Medyczne Paprocany, opracowane na podstawie: Rozporządzenia Ministra Zdrowia, z dnia 12 sierpnia 2020 r., w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Wytycznych konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej, dotyczących teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej, udzielanych w czasie epidemii, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz Uchwałą Nr 89/20/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, z dnia 24 lipca 2020 r., w sprawie przyjęcia wytycznych dla udzielania świadczeń telemedycznych.

Kliknij aby pobrać: Standardy teleporad w Paprocany sp. z o.o. NZOZ Centrum Medycznym Paprocany