• Ocentrummedycznym

    O CENTRUM MEDYCZNYM

Standardy teleporad w paprocany sp. z o.o.

Standardy teleporad w Paprocany Sp. z o.o. NZOZ Centrum Medyczne Paprocany, opracowane na podstawie: Rozporządzenia Ministra Zdrowia, z dnia 12 sierpnia 2020 r., w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Wytycznych konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej, dotyczących teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej, udzielanych w czasie epidemii, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz Uchwałą Nr 89/20/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, z dnia 24 lipca 2020 r., w sprawie przyjęcia wytycznych dla udzielania świadczeń telemedycznych.

Kliknij aby pobrać: Standardy teleporad w Paprocany sp. z o.o. NZOZ Centrum Medycznym Paprocany

Uwaga komunikat

Szanowni Pacjenci,

z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne spowodowane koronawirusem, uprzejmie informujemy, że w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej udzielamy świadczeń w postaci teleporad lub w kontakcie bezpośrednim, kiedy jest to niezbędne, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Każda osoba wchodząca do przychodni ma obowiązek:

- noszenia maseczki ochronnej lub zasłaniania ust oraz nosa chustką/szalikiem podczas całego pobytu w przychodni,

- dezynfekcji rąk – dozowniki z płynem dezynfekującym są dostępne przy wejściu oraz na terenie przychodni.

Centrum Medyczne Paprocany - zmiana godzin pracy

Uprzejmie informujemy, że od 17 marca 2020 r. Centrum Medyczne Paprocany będzie czynne od godz. 07:30 do godz. 18:00.

Dyżur nocny i świąteczny:

Dyżur lekarza pierwszego kontaktu (POZ) dla:

-      dorosłych pełni Megrez Sp. z o.o., Tychy, ul. Edukacji 102.
Nr telefonu 32 325 52 98,

-      dzieci do 18 r. ż. pełni Szpital Miejski w Tychach Sp. z o.o., przy ul. Cichej 27. Tel. 32 780 87 42.  

W dni robocze od godz.18:00 do godz. 8:00 dnia następnego.
W soboty, dni wolne od pracy, niedziele i święta od godz.8:00 do godz. 8:00 dnia następnego (24 godziny).